Tanssi-liiketerapeutti Saara Soikkeli

Tanssi-liiketerapia vapauttaa lukkoja niin kehossa kuin mielessäkin ja antaa kokemuksillemme ja tunteillemme ilmaisun, jota sanat eivät aina tavoita. Liike ja tanssi myös auttavat säätelemään kehon vireystilaa ja tavoittamaan läsnäolon kokemuksia. Meillä kaikilla on oma persoonallinen liikekielemme, johon syventyminen voi toimia reittinä syvempään itsetuntemukseen ja oman elämäntilanteen ymmärrykseen. Uusien liikkumisen tapojen kokeilu ja liikekielen laajeneminen myös avaa uusia kehollisen ilmaisun ja viestimisen mahdollisuuksia muiden kanssa.

Työura tanssin ja liikkeen parissa on antanut minulle perustavan kokemuksen, että liike ja tanssi lisäävät hyvinvointia ja auttavat eteenpäin elämän karikoissa. Tanssi-liiketerapian opinnot ovat syventäneet tätä näkökulmaa, olen sieltä saanut lisää välineitä kohdata monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä asiakkaita ammattillisesti ja kokonaisvaltaisesti. Valmistuin tanssi-liiketerapeutiksi 2016 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta (perusopinnot 2012-13, ammatilliset opinnot 2013-16). Olen myös valmistunut masentuneille suunnatun, tutkimustietoon pohjautuvaan ryhmämuotoisen lyhytterapiaintervention täydennyskouluksesta (2021). Täydennyskoulutusta olen saanut myös Laban-Bartenieff -liikeperiaatteiden ja kehityksellisen liikkeen alueella.

Ohjaan tanssi-liiketerapeuttisia hyvinvointiryhmiä sekä sopimuksen mukaan yksilö- ja ryhmäterapioita Tanssikeitaalla ja tilauksesta muualla. Olen toiminut useiden erilaisten ryhmien ja yksilöasiakkaiden terapeuttina osana tanssi- ja liiketerapian ammatillisia opintoja ja sen jälkeen. Tanssi-liiketerapian alalla minua kiinnostaa erityisesti somaattisen ja luovan liikkeen mahdollisuudet aikuisten psykofyysisen hyvinvoinnin ja itseymmärryksen apuna sekä äitien hyvinvointi.

Sovellan mm. Laban/Bartenieff -liikeperiaatteita ja harjoituksia Tanssi-liiketerapiassa ja hyvinvointiryhmissä – käytännössä tämä tarkoittaa kaikenlaisille osallistujille sopivia liikekokeiluja ilman erityisiä vaateita tanssitaidosta tai ennakkovalmiuksista. Käytämme ryhmissä ja tapaamisissa myös mielikuva- ja rentoutusharjoituksia sekä sanallista ja kuvallista ilmaisua.