Arvostelu on arvokasta

(Soikkeli Saara, Kaija Lipiäinen, Peppina Lindfors 1997: 7HT:n jäsenlehti 2/97, s. 2 - 3)
(Soikkeli Saara, Kaija Lipiäinen, Peppina Lindfors 1997: Zahira 2/97, s. 32 - 33)

Kävimme Tampereella 16.3. (1997) katsomassa tanssiryhmä Samarin näytöksen - me olemme Saara Soikkeli, Kaija Lipiäinen ja Peppina Lindfors. Vierailimme Tampereella silkasta mielenkiinnosta ja siitä ilosta, että on ihanaa istua katsomon puolella nauttimassa tanssijoiden työn tuloksista. Näytös ei pettänyt odotuksiamme: se oli huolella laadittu kokonaisuus ja tanssijat panostivat parastaan. Kotimatkalla meille virisi niin mielenkiintoinen keskustelu näytöksen tekemisestä yleensä ja tästä näytöksestä erityisesti, että päätimme keskustelun pohjalta laatia kirjallisen tanssiarvostelun. Arvelimme, että 7HT:n jäsentiedote ottaa varmaankin arvostelun vastaan koska lukijoita kiinnnostaa mitä tanssimaailmassa tapahtuu ja ennenkaikkea koska arvostelut tarjoavat tanssijoille palautetta tehdystä työstä.

Olemme itse kaivanneet asiantuntevia arvosteluja näytöksistä, joissa olemme olleet mukana esiintymässä. Julkisessa näytöksessähän tanssijat asettautuvat automaattisesti paitsi ihastelun, myös arvioinnin kohteeksi. Valitettavasti paikalle kutsuttut päivälehden kriitikot eivät ole ilmaantuneet näytöksiin. Toisaalta ammattimainen tanssikriitikkokaan ei osaa arvioida itämaista tanssia, jos ei ole perehtynyt siihen. Niinpä kun oululainen Tiina Laitala-Leinonen viime kesänä kirjoitti arvostelun Keskisuomalaiseen Jyväskylän festivaalin Tähtigaalasta, olimme todella ilahtuneita asiantuntevasta palautteesta, tulihan se itämaisen tanssin opettajalta, joka on seurannut lajimme tapahtumia.

Kun arvostelumme oli viimeistä versiota vaille valmis, saimme kuulla viestin Tampereelta: Samar-ryhmän vastustaa voimakkaasti arvostelun julkaisemista. Syynä eivät voi olla näytöksen puutteet - kaikki paikalla olleet tietävät esityksen onnistuneeksi.

Emme siis julkaise arvostelua, koska aiheuttaisimme tanssijakollegoille pahaa mieltä, joka ei missään nimessä ole tarkoituksemme.

Tarve

Sen sijaan tahdomme aloittaa keskustelun tanssinäytösten arvostelusta. Lähtökohtamme on, että kehittyäkseen tanssijat ja tanssiryhmät tarvitsevat palautetta. Julkinen palaute eli kirjoitettu tanssiarvostelu on paikallaan:

koska arvostelut auttavat tanssijayhteisöä keskustelemaan keskenään; meitä itämaisen tanssin harrastajia ja ammattilaisia on Suomessa niin paljon ettei keskustelu enää onnistu pelkän henkilökohtaisen yhteydenpidon varassa.

Riskit

Arvosteluissa on tietysti huonotkin puolensa, palaute voi nimittäin olla kielteistä. Vaikka ylistys olisi mieluisampaa luettavaa, ulkopuolisen katsojan huomaamat puutteet auttavat esiintyjiä kehittymään enemmän kuin pelkkä kiittely. Hyvässä arvostelussa osoitetuille puutteille tarjotaan korjausehdotuksia, joka vie esiintyjiä eteenpäin. Lisäksi kannattaa muistaa, että loppujen lopuksi arvostelu on aina kirjoittajansa mielipide eikä lopullinen totuus - tanssijat voivat siis erinomaisesti jättää arvostelijan hyväätarkoittavat ehdotukset huomioon ottamatta, jos he kokevat oman linjansa onnistuneeksi.

Täysin objektiivinen näkökulmaa taiteen arvostelemiseen on mahdoton, sillä arvostelun kirjoittaja on inhimillinen olento omine mieltymyksineen ja taustoineen. Se on kuitenkin asia, joka hyväksytään muidenkin taiteenlajien arvioinnissa. Arvostelijan on oltava perehtynyt taiteenalaan, sillä täysin ulkopuolinen ei osaa suhteuttaa yksittäistä tapahtumaa koko taidealaan. Tiedemaailmassa tieteellisen työn arvioijaksi vaaditaan jopa mahdollisimman saman alan tutkija, jotta hän pystyisi arvioimaan työtä.

Itämainen tanssi on lajina Suomessa niin nuori, että kaikki aktiivisesti tanssielämää ja -tapahtumia seuraavat, lajiin perehtyneet ihmiset ovat samalla ainakin osa-aikaisia opettajia tai esiintyjiä. Odotellessamme aktiivitanssielämästä irrottautunutta, asiantuntevaa itämaisen tanssin arvostelijaa ehdotamme että teemme tanssiarvostelut keskuudessamme itse ja julkaisemme ne suomenlaajuisella keskustelufoorumilla, 7HT:n jäsentiedotteessa.

Ehdotus

Ehdotamme seuraavia suuntaviivoja kaikille arvostelun laatijoille:

  1. Arvostele vain näytöksiä, joiden tekemiseen et ole osallistunut edes koreografina tai tanssijoiden uskottuna kaverina. Näin säilytetään tuore näkökulma näytökseen. Varminta olisi jättää oman paikkakunnan näytösten arvostelu muiden paikkakuntien tanssijoille. Näin turvataan arvostelijoiden vaihtuessa myös näkökulmien erilaisuus.

  2. Anna aina rakentavaa kritiikkiä: jos osoitat puutteen, ehdota myös tapa korjata se.

  3. Kirjoita aina myös myönteisistä puolista. Jos näytöksestä ei ole kuin pelkkää pahaa sanottavaa, se ei ole niin mielenkiintoinen, että arvostelu kiinnostaisi hyvän tanssin ystäviä, joita jäsentiedotteen lukijat tietenkin ovat.

  4. Kerro aina näytöksen tausta: onko kyseessä harrastajien vai ammattilaisten näytös, onko tanssijoilla jo laaja esiintymiskokemus. Mielenkiintoisimmat arvostelut syntyvät luultavasti huolella valmistelluista teatterilavalle viedyistä näytöksistä. Pienimuotoisissa juhlissa hauskanpito ja esiintymiskokemuksen hankkiminen ovat etusijalla osaamisen esittämiseen verrattuna.

  5. Esittele aina oma taustasi: missä toimit ja miten, sillä kaikki lukijat eivät välttämättä tunne sinua. Eikä koskaan nimimerkillä, sillä arvostelija on vastuussa arvostelustaan!

  6. Kerro koko näytöksestä: kaikkien tanssijoiden nimet, käytetyt musiikit ja ja koreografiat kiinnostavat lukijoita. Sitäpaitsi esiintyjälle on ikävää tulla täysin unohdetuksi arvostelussa.

Ohimennen sanoen, arvostelun laatiminen on aikamoinen urakka. Työ on kuitenkin antoisaa, sillä sen kuluessa joutuu punnitsemaan myös omia esiintymisiään.

Saara Soikkeli
Peppina Lindfors
Kaija Lipiäinen

Kirjoittajista

Saara Soikkeli on helsinkiläinen päätoiminen tanssinopettaja, esiintyjä ja koreografi.
Peppina Lindfors on helsinkiläinen sivutoiminen tanssinopettaja ja esiintyjä.
Kaija Lipiäinen on lahtelainen päätoiminen tanssinopettaja, esiintyjä ja koreografi.

Kaikki kirjoittajat esiintyvät soolotanssijoina, Masrah-ryhmässä sekä vaihtelevissa pienemmissä kokoonpanoissa, mm. yhdessä Raks Sharki-ryhmässä.