Tunne tärkeintä - mutta tekniikasta ei lipsuta Rakia Hassanin tunneilla!

(Soikkeli Saara, 1995: Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry:n jäsenlehti 2/2000, s. 22-23.)

Raqia Hassan on yksi maailman tunnetuimmista egyptiläisistä itämaisen tanssin opettajista ja koreografeista. Hän on vieraillut Suomessa useita kertoja mm. Kuopio tanssii ja soi -festivaalin opettajana. Suomalaiset oppilaat tuntevat hänet tinkimättömänä opettajana, jonka tekniikka on vaativaa ja täsmällistä. Hänen vahvat ja vaihtelevat koreografiansa ovat hyvin suosittuja. Seuraavan kerran Raqia Hassan opettaa Suomessa Yalla! kansainvälisillä itämaisen tanssin festivaaleilla Helsingissä 6 – 11.6.2000.

Itämainen tanssi (oriental dance, raks sharki) on arabimaiden naisten soolotanssimuoto. Eri arabimaissa on omat kansantanssinsa, joita tanssivat sekä miehet että naiset. Suomessa naisten soolotanssin lisäksi tunnetuinta on egyptiläinen kansantanssi. Naisten soolotanssi ja naisten kansantanssit jakavat monia yhteisiä elementtejä: voimakkaan keskivartalotyöskentelyn ja erityisesti lantioon painottuvat iskevät tai nopean värisevät liikkeet. Naisten soolotanssi, erityisesti estradeille vietynä esityksenä, on kuitenkin ottanut vaikutteita muistakin tanssilajeista, kuten baletista, ja on olemukseltaan hienostuneempaa kuin rempseät kansantanssit.

Tanssitausta

Raqia Hassan aloitti ammattimaisen tanssimisen 17-vuotiaana kuuluisan koreografin Mahmoud Redan kansantansseja esittävässä ryhmässä. Sitä ennen hän ei ollut tanssinut ammatikseen, vaikka olikin tanssillisesti lahjakas ja osasi useimpien egyptiläisten tyttöjen tavoin tanssia hyvin. Vuodet Redan ryhmässä antoivat esiintymiskokemuksen lisäksi tanssitekniikkaa. Ryhmässä harjoiteltiin sekä egyptiläisiä folkloretansseja että balettia, joiden Raqia Hassan kertoo antaneen hänelle hyvän teknisen pohjan tanssimiseen.

– Klassinen baletti auttaa tekniikassa: se antaa hyvät käännökset, kädet ja askeleet. Itämaisessa tanssissa täytyy näet osata liikuttaa koko vartaloa, ei ainoastaan vatsaa, painottaa Raqia Hassan.

Raqia Hassan oli tanssinut noin 10 vuotta Redan ryhmässä, kun yksi aikansa kuuluisimmista kairolaisia tanssijoita, Azza Sharif, pyysi häntä opettajakseen. Opetuskokemus karttui kuuluisien kairolaistähtien ja sittemmin myös ulkomaisten oppilaiden parissa. Nykyään Raqia Hassan toimii ainoastaan koreografina ja opettajana.

Tanssin ydin

Raqia Hassanin oppilaat tuntevat hänet vaativana opettajana, joka painottaa täsmällistä tanssiliikkeiden osaamista. Keskivartalon hallinnan lisäksi napakka jalkatyö korostuu Hassanin tekniikassa. Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan anna tarpeeksi eväitä tanssimiseen.

– Tässä tanssissa on erityistä tunne, ei ainoastaan tekniikka. Sen oppiakseen täytyy tanssia täällä [Egyptissä]. Sinun täytyy olla kosketuksissa egyptiläisiin, antautua kosketuksiin heidän kanssaan. Tämän tanssin ydin ei ole tekniikka tai suorittaminen – se on rentous ja tunne, korostaa Raqia Hassan.

Useat suomalaistanssijat ovatkin noudattaneet Hassanin kehoitusta ja opiskelleet säännöllisesti Egyptissä mm. Raqia Hassanin johdolla, osa heistä on myös esiintynyt Egyptissä. Suomessa hänen tekniikkaansa ja koreografioihinsa on voinut tutustua kurssien lisäksi myös opetusvideoiden kautta.

Kuten kaikki Raqia Hassanin kursseilla olleet tietävät, pelkkä tunteen palo ei sekään riitä. Onnistuneessa itämaisen tanssin esityksessä Raqia Hassan korostaa useiden eri tekijöiden vuorovaikutusta:
– Keskeistä ei ole kuinka paljon liikut, vaan kokonaisuus: tanssija, tanssi, tanssijan keho, katsekontakti, tunne, hyvä puku... kaikki! Ei ainoastaan tanssi, ei ainoastaan tunne, vaan monien asioiden kokonaisuus.

Koreografi Hassan

Raqia Hassan on jättänyt folkloren taakseen ja keskittyy arabinaisten soolotanssin opettamiseen. Hän käyttää välillä kansantanssien elementtejä, mutta tekee niistä naisten estraditanssiksi sopivan sovituksen. Hänen koreografioiden jatkuvaa suosiota selittävät niiden taitava sovittaminen musiikkiin ja hänen hämmästyttävä uusiutumiskykynsä. Uusia, tyylillisesti vaihtelevia koreografioita syntyy joka vierailulle.

Raqia Hassan on nopea koreografi, joka tanssii suoraan musiikkiin ja muokkaa koreografian itse tuottamastaan liikemateriaalista.

– Ennen kuuntelin musiikin moneen kertaan ennen koreografian tekoa, nyt kuuntelen musiikin ja tanssin suoraan siihen. En laske askelia itselleni, teen sen vain ulkomaisia oppilaita varten. Koska jos tanssit ja lasket 1-2-3-4, se tappaa tunteen, sanoo Raqia Hassan.

Raqia Hassanin koreografioiden naiset eivät ole kainoja liljoja vaan ennemminkin vahvoja ja voimakkaita naisia. Jos musiikkikappaleessa lauletaan, laulun sanat heijastuvat tanssiin. Tämän takia arabian kieleen ja kulttuuriin tutustuminen on suureksi avuksi hänen koreografioiden tulkinnalle. Suurelle osalle ulkomaisista oppilaista Raqia Hassanin täytyy kertoa erikseen laulun sanojen viesti tai tanssin tunnelma.

Suomessa Raqia Hassanin vierailut ovat tuottaneet tulosta. Hänen tekniikkaansa on opiskeltu lukemattomia hikisiä tunteja ja hänen koreografioitaan esitetään runsaasti. Jo vuonna 1995 hän kommentoi suomalaisia oppilaitaan:
– Näkemäni hyvä tekniikka yllätti minut, joillakin oppilailla oli todella hyvä tekniikka. Ilahdun löytäessäni hyviä oppilaita kurssillani, sillä he saavat minut tekemään parhaani. Ja kun opetan, tunnen tanssivani myös itselleni.

Sittemmin itämaisen tanssin taso on yhä kohonnut Suomessa. Sinnikäs tekniikan opiskelu ja tanssiin eläytyminen on tuottanut tulosta: helsinkiläinen Masrahin tanssiryhmä saavutti kansainvälistä tunnustusta vuoden 1999 Pharaoh´s Oriental Dance Festival -tapahtumassa Egyptissä ja ryhmän jäsen Jaana Lindroos valittiin festivaalin parhaaksi tanssijaksi.

Saara Soikkeli

Saara Soikkeli on helsinkiläinen itämaisen tanssin opettaja Tanssikeidas-studiossa. Hän on esiintynyt mm. Masrahin tanssiryhmän jäsenenä useissa produktioissa.

Artikkeli on muokattu 13.5.1995 tehdyn haastattelun pohjalta.