Saara Soikkelin 2010 Yalla-festivaaliesitys

Tanssituntien toimintaperiaatteet

 1. Lukukauden kurssiin sisältyy kurssikohtaisesti ilmoitettu tuntimäärä. Jokaiseen tuntiin sisältyy läsnäolotarkistus. Tunteja ei pidetä ennalta ilmoitettujen lomapäivien aikana. Lomapäivistä ja muutoksista tiedotetaan Tanssikeitaan verkkosivuilla, FB-sivuilla ja opetustilan ilmoitustaululla.
 2. Kurssi-ilmoittautuminen on sitova ja se tulee pakottavan esteen sattuessa peruuttaa viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, muuten kurssipaikasta peritään maksu. Kurssilainen täyttää asiakaslomakkeen viimeistään tullessaan ensimmäistä kertaa kurssille ja ilmoittaa myöhemmin voimassaolevat yhteystietonsa niiden vaihtuessa.
 3. Koko ilmoittautumisen yhteydessä valitun jakson maksu on maksettava riippumatta siitä, osallistuuko kurssilainen kaikille tunneille. Kurssi maksetaan eräpäivään mennessä.
 4. Liikuntaedusta ja vastaavista maksuvälineistä ei voida palauttaa rahaa takaisin verottajan ohjeiden takia. Näistä maksuvälineistä ei kerry alennusta.
 5. Työ- tai koulutusesteiden aiheuttaman poissaolo ei oikeuta kurssimaksun palautukseen.
  Kurssimaksu voidaan palauttaa käyttämättömien tuntien osalta vain, jos poissaolo johtuu pitkäaikaisesta sairaudesta (josta on toimitettava lääkärintodistus) tai muutosta toiselle paikkakunnalle.
 6. Satunnaisten esteiden aiheuttamat poissaolot korvataan saman lukukauden aikana. Opetuskauden viimeisen viikon poissaolon voi korvata seuraavalla kaudella. Korvaustunnille kannattaa ilmoittautua etukäteen.
 7. Lukukauden pituisilla kursseilla (10-17 kertaa kaudessa) poissaolot on mahdollista korvata millä tahansa muulla Tanssikeitaan järjestämällä koko kauden pituisella kurssilla (ei kuitenkaan tanssiterapeuttisilla tunneilla, muut ehdot ks. kohta 9). Korvaustunnille ilmoittaudutaan etukäteen ryhmän opettajalle.
 8. Tiiviskurssien ja -jaksojen (1-9 kertaa kaudessa) tunnit käydään ensisijaisesti kurssin aikana. Korvaustunnista voi sopia opettajan kanssa saman lukukauden aikana toisella tunnilla.
 9. Jos korvaustunti on tuntihinnaltaan kalliimpi kuin oman kurssin tuntihinta, voi kalliimmalle tunnille tulla korvaamaan maksamalla tuntihintojen erotuksen. Omaa tuntia halvemmasta korvaustunnista ei palauteta rahaa. Jos korvaustunti vaatii lajin alkeiden hallintaa, ota ensin yhteyttä tunnin opettajaan ja kysy soveltuuko tunti sinulle.
 10. Jokainen vastaa itse pukutiloihin jätetyistä tavaroista. Arvotavarat kannattaa ottaa tunnin ajaksi salin puolelle. Löydetyt vaatteet säilytetään löytötavarakorissa pukuhuoneessa, arvotavarat ovat ohjaajilla tallessa. Löytötavarakori tyhjennetään sen täytyttyä tai syys- ja kevätlukukauden loputtua.
 11. Kurssilainen saa tapaturmasuojan ottamalla erillisen vapaa-ajan vakuutuksen. Kurssilainen noudattaa opetustiloissa viihtyisyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä erillisiä ohjeistuksia.
 12. Jos ohjaaja sairauden tai muun esteen takia ei pääse paikalle, tunnin pitää ohjaajan valitsema sijainen tai lukukautta jatketaan niin, että ilmoitettu tuntimäärä tulee pidettyä. Jos kautta ei ole mahdollista jatkaa, pitämätön tunti korvataan seuraavalla kaudella tai ohjaajan kanssa sovitaan erikseen korvausajankohdasta.
 13. Jos viranomaisohjeistus tai force majeure -syy (luonnonkatastrofi, opetustiloihin vaikuttava onnettomuus tms. ylitsepääsemätön este lähiopetukselle) edellyttää, opetus voidaan järjestää etäyhteyden kautta ja/tai videolinkkien kautta niin kauan, kun poikkeustilanne kestää.