Haggara-ryhmä Tanssikeitaan kevätnäytöksessa 2011

Tanssikeitaan tasoryhmät

Tanssikeitaan itämaisen tanssin tasoryhmäjaottelu ei ole lukukausiin tai vuosiin sidottu.

Siirry tasolta toiselle kun hallitset edellisen tason tekniikat, silloin tanssiminen on hauskempaa ja saat seuraavan tason opetuksesta enemmän irti. Tasoryhmät eroavat toisistaan, paitsi tanssitekniikan vaativuuden, myös etenemistahdin suhteen. Johtoajatuksena on, että voit mainiosti jäädä useaksi vuodeksi samaan tasoryhmään - joka vuosi tehdään uusia tansseja uusilla tekniikkapainotuksilla.

TEEMATUNTIEN opetussisältö löytyy tasojaottelun lopusta.

Jos olet epävarma sopivasta ryhmästä, kysy opettajan mielipidettä.


Alkeet

Lähtötaso: ei vaatimuksia, sopii myös kertaajille.
Alkeet I: perusteet aivan alusta alkaen.
Alkeet II: edelliseltä kaudelta jatkavat alkeet sekä nopeaa edistymistä haluaville.

- perusliikkeitä
- instrumentteihin tutustuminen
- pieniä tanssisarjoja
- muutamiin perusrytmeihin tutustuminen
- lyhyt tanssi
- tutustuminen johonkin tanssivälineeseen


Keskitaso

OSATTAVA esim. perusasento, kameli (eli vatsarullaus eli undulaatio), kahdeksikot, lonkanpudotus, liikkuminen yksinkertaisilla tanssiaskelilla

- perustekniikkaa ja uusia liikkeitä
- sarjoja, rytmikertaus sarjoilla
- lisää tanssivälineitä tutuiksi
- eri tanssityyleihin tutustuminen tanssien ja/tai sarjojen kautta
- huolellinen kertaus, kiireetön eteneminen


Jatkotaso

OSATTAVA esim. värinät, haggala-kävely, kamelit liikkuen, pitkien sarjojen hahmotus, oltava valmius käyttää välineitä tanssiessa

- perustekniikkaa ja sovelluksia, uusia liikkeitä ja rytmejä
- pidemmät sarjat, myös välineiden kanssa
- koreografioita ripeämmässä tahdissa
- harjoitellaan myös ilmaisua ja esittämistä


Edistyneet

OSATTAVA: edeltävien tasojen tekniikka ja tyylit tuttuja ja hallinnassa, nopea etenemistahti

- haastavaa tekniikkaa ja sarjoja, myös välineiden kanssa
- haastava koreografia tai useampia
- nopea etenemistahti
- valmius omaan improvisaatioon


Keskitaso (rauhallinen)

Tiistain keskitason tunnille ovat tervetulleita kaikki perusteellisesta opetuksesta ja rauhallisesta etenemistahdista kiinnostuneet. Tunti perustuu beleditekniikkaan ja jättää väliin piruettisarjat ja niiaukset. Tanssitunti kehittää liikkuvuutta, tasapainoa sekä koordinaatiota ja sopii mainiosti myös itämaisen tanssin madame-eliitillekin.


Syventävä tanssi-ilmaisu

Miten itämainen tanssi taipuu tarinoiksi, millä tavalla roolit palvelevat tanssi-ilmaisua, kuinka vahvistan omaa tanssijuuttani? Näitä teemoja tutkitaan torstaisin sekä ohjatusti että omia tanssillisia ideoita tuottaen. Lisäksi kauden aikana valmistetaan yhteistoiminnallisesti koreografia.

Tunti sopii kaikille, jotka ovat tutustuneet itämaisen tanssin eri tyyleihin ja välineisiin ja haluavat syventää tanssillista ilmaisuaan ja osaamistaan (jatko/edistyneet).