Tanssiterapiaryhmä

Mitä on tanssi-liiketerapia?

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin terapioihin. Siinä itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen kokemusten kautta. Tanssi-liiketerapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille eikä osallistuminen vaadi erityisiä tanssillisia tai liikunnallisia ennakkovalmiuksia. Tanssi-liiketerapeuttisia menetelmiä voi soveltaa myös yleisluontoisissa, kehon ja mielen hyvinvointiin keskittyvissä hyvinvointiryhmissä.

Tanssi-liiketerapia voi vapauttaa lukkoja niin kehossa kuin mielessäkin ja antaa kokemuksillemme ja tunteillemme ilmaisun, jota sanat eivät aina tavoita. Liike ja tanssi myös auttavat säätelemään kehon vireystilaa ja tavoittamaan läsnäolon kokemuksia. Meillä kaikilla on oma persoonallinen liikekielemme, johon syventyminen voi toimia reittinä syvempään itsetuntemukseen ja oman elämäntilanteen ymmärrykseen. Uusien liikkumisen tapojen kokeilu ja liikekielen laajeneminen myös avaa uusia kehollisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia muiden kanssa.

Tanssi-liiketerapiaa toteuttaa koulutettu tanssiterapeutti tai opiskelija, joka saa työnohjausta osana opintojaan. Tanssi-liiketerapeutin korkeakoulutasoiseen ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen sisältyy myös terapeutin oma koulutusterapia. Tanssi-liiketerapeutit sitoutuvat työssään eettiseen ohjeistukseen, jotka voi pyytää luettavaksi.

Lisää tietoa tanssiterapiasta löydät Suomen tanssiterapiayhdistyksen sivuilta http://www.tanssiterapia.net/.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa tai kiinnostuit osallistumaan niin ole hyvä ja ota yhteyttä.
Saara Soikkeli, puh. 050 5171 675 tai sähköposti etunimi.sukunimi@tanssikeidas.fi

 Lisää tietoa alla olevien linkkien kautta