Tanssikeidas

Tanssiliiketerapeutti

Valmistuin tanssiliiketerapeutiksi Taidekorkeakoulusta 2016 ja suuntaudun ryhmissä ennaltaehkäisevään itsetuntemus- ja voimavaratyöskentelyyn kehollisuuden ja luovuuden välityksellä. Tapaamisissa käytössämme ovat tanssiliiketerapian monipuoliset harjoitukset sekä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu. Olen työskennellyt äitien ja vauvojen, työikäisen ja iäkkäämmän aikuisväestön kanssa sekä mielenterveyskuntoutujan tukena.