Tanssikeidas, Itämainen tanssi

Tanssituntien toimintaperiaatteet

 1. Lukukauden kurssiin sisältyy kurssikohtaisesti ilmoitettu tuntimäärä. Jokaiseen tuntiin sisältyy läsnäolotarkistus. Tunteja ei pidetä ennalta ilmoitettujen lomapäivien aikana. Lomapäivistä ja muutoksista tiedotetaan Tanssikeitaan verkkosivuilla, FB-sivuilla ja salin ilmoitustaululla.

 2. Kursseille ilmoittaudutaan puhelimitse, sähköpostitse tai listaan salin seinällä. Ilmoittautuminen on sitova ja se tulee pakottavan esteen sattuessa peruuttaa viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, muuten kurssipaikasta peritään maksu.

 3. Koko ilmoittautumisen yhteydessä valitun jakson maksu on maksettava riippumatta siitä, osallistuuko kurssilainen kaikille tunneille. Kurssi maksetaan eräpäivään mennessä tilisiirtona, käteisellä tai liikuntaseteleillä tms maksuvälineellä (tarkemmat tiedot vastaanotetuista maksuvälineistä kurssin opettajalta ja verkkosivuilta).

 4. Kurssimaksu voidaan palauttaa käyttämättömien tuntien osalta vain, jos poissaolo johtuu pitkäaikaisesta sairaudesta (josta on toimitettava lääkärintodistus) tai muutosta toiselle paikkakunnalle. Työ- tai koulutusesteiden aiheuttaman poissaolon takia kurssimaksua ei palauteta.

 5. Liikuntaseteleistä ja vastaavista maksuvälineistä ei voida palauttaa rahaa takaisin verottajan ohjeiden takia. Näistä maksuvälineistä ei kerry alennusta.

 6. Satunnaisten esteiden aiheuttamat poissaolot korvataan saman lukukauden aikana. Pilatestuntien etukäteen ilmoittamaton poissolo lasketaan käytetyksi tunniksi, ilmoitus ohjaajalle samana päivänä riittää. Kuitenkin kauden viimeisen viikon poissaolon voi korvata seuraavalla kaudella. Lukukauden pituisilla kursseilla (10-16 kertaa kaudessa) poissaolot on mahdollista korvata missä tahansa muussa Tanssikeitaan koko kauden pituisella kurssilla (ei kuitenkaan tanssiterapiassa tai tiiviskursseilla). Oman lajin alkeiskurssilla voi kuitenkin aina käydä korvaamassa, vaikka se olisi tiiviskurssi.

  Tiiviskurssien ja -jaksojen (1-9 kertaa kaudessa) tunnit käydään ensisijaisesti kurssin aikana. Korvaustunnista voi sopia opettajan kanssa  saman lukukauden aikana toisella tunnilla.

  Jos korvaustunti on tuntihinnalt aan kalliimpi kuin oman kurssin tuntihinta, voi kalliimmalle tunnille tulla korvaamaan maksamalla tuntihintojen erotuksen. Omaa tuntia halvemmasta korvaustunnista ei palauteta rahaa. Jos korvaustunti vaatii lajin alkeiden hallintaa, ota ensin yhteyttä opettajaan ja kysy soveltuuko tunti sinulle.

 7. Kurssilainen saa tapaturmasuojan ottamalla itselleen henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

 8. Jokainen vastaa itse pukutiloihin jätetyistä tavaroista. Arvotavarat kannattaa ottaa tunnin ajaksi salin puolelle. Löydetyt vaatteet säilytetään löytötavarakorissa pukuhuoneessa. Löydetyt arvotavarat ovat ohjaajilla. Löytötavarakori tyhjennetään syys- ja kevätlukukauden loputtua.

 9. Jos ohjaaja sairauden tai muun esteen takia ei pääse paikalle, tunnin pitää ohjaajan valitsema sijainen tai lukukautta jatketaan niin, että ilmoitettu tuntimäärä tulee pidettyä. Jos kautta ei ole mahdollista  jatkaa, pitämätön tunti korvataan seuraavalla kaudella tai ohjaajan kanssa sovitaan erikseen korvausajankohdasta.

 10. Kurssilainen sitoutuu ilmoittamaan voimassaolevat yhteystietonsa.