Tanssikeidas, opettajat

Suvi Tuominen

 

Itämainen tanssi on ollut osa Suvin elämää lähes aina ja hän on syventänyt osaamistaan lajin merkittävimpien kehittäjien opeissa. Suvi on opettanut ja esiintynyt mm. Virossa, Unkarissa, Tanskassa ja Ruotsissa. Suvin osaamisalueisiin kuuluu Raqs Sharqi (estraditanssityyli) ja erinäiset kansantanssityylit Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueelta.

Hän valmistui keväällä 2017 tanssijaksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta, jossa koulutuksen pääpaino on nykytanssissa ja sitä tukevissa tekniikoissa. Opinnot sisälsivät myös mm. improvisaatiotekniikoita, somaattista työskentelyä, kehonhuoltoa, kompositioharjoituksia ja tanssihistoriaa.

Itämaisen tanssin opetuksessa Suvi painottaa ensisijaisesti liikkeen kanssa työskentelyä annetun liikemateriaalin, koreografian sekä improvisaatioharjoitusten kautta. Tunneilla oppilaat pääsevät kokonaisvaltaisesti kiinni kehon käyttöön ja haastamaan itseään. Suvi painottaa opetuksessaan musiikin- ja liikkeen välistä suhdetta, tanssi-kulttuurien tuntemusta ja historiallista viitekehystä. Lisäksi Suville on tärkeää jakaa positiivisuutta, tasa-arvoisuutta ja tanssin kautta syntyvää iloa. Taiteellisesti Suvi on kiinnostunut työskentelemään perinne- ja näyttämötanssien välisillä rajapinnoilla sekä pohtimaan itämaisen tanssin koreografisia mediumeja.

Suvista voi lukea lisää: suvituominen.weebly.com

Kuva: Matti Sten