Tanssikeidas

Tanssi-liiketerapia


Tanssi- ja liiketerapia kuuluu luoviin terapioihin. Siinä itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen kokemusten kautta. Tanssi- ja liiketerapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille eikä osallistuminen vaadi tanssillisia tai liikunnallisia ennakkovalmiuksia.

Valmistuin tanssiliiketerapeutiksi Taidekorkeakoulusta 2016 ja suuntaudun ryhmissä ennaltaehkäisevään itsetuntemus- ja voimavaratyöskentelyyn kehollisuuden ja luovuuden välityksellä. Tapaamisissa käytössämme ovat tanssiliiketerapian monipuoliset harjoitukset sekä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu. Olen työskennellyt äitien ja vauvojen, työikäisen ja iäkkäämmän aikuisväestön kanssa sekä mielenterveyskuntoutujan tukena.

Kehossa kotona -tiiviskurssit

Kehossa kotona -kurssit pohjautuvat ihmiskehon kehityksellisiin liikemalleihin, Barenieff Fundamentals -liikeperiaatteisiin ja tanssi-liiketerapeuttisiin harjoituksiin. Näillä kursseilla annetaan aikaa omalle liikkeelle ja keholliselle oivallukselle, työskennellään kehon ja mielen rajapinnalla. Kurssit on suunnattu kaikille kehollisesta työskentelystä kiinnostuneille aikuisille, mitään ennakkotaitoja ei tarvita. Uteliaisuus on suotavaa, ujous sallittua. Mukaan voivat tulla yhtä hyvin rentoutumisen ja virkistymisen kokemuksia etsivät, erilaisten kehossa koettujen oireiden kanssa elävät kuin kokeilunhaluisetkin.

Hengittävää liikettä to 4.1. klo 17.00 - 19.30,
Selkärangan parissa su 18.2. klo 11.30-14.00 ja
Juurevaa liikettä 18.3. klo 11.00-13.30

Näillä teemallisilla kursseilla lähestytään kokemuksellista kehoa erilaisten liikkeellisten harjoitusten kautta, tutkivasti ja leikillisestikin. Painotus on omassa kokemuksessa ja oivalluksessa ennemmin kuin yhtenäisessä suoritustavassa. Harjoitukset perustuvat Bartenieff Fundamentalsiin ja kehityksellisiin liikemalleihin.

Hinta 40 € / kerta, 100 € / 3 kertaa. Jokainen kerta 2,5 h.

 

Kehossa kotona -viikkotunnit

Keskiviikkoisin 28.2.-28.3. klo 16.45-18.00

Miten koemme kehomme ja millaisilla tavoilla voimme paremmin asettua yhteyteen sen kanssa? Keskiviikkoisin ohjaan viiden kerran somaattisiin menetelmiin pohjaavan kaikille avoimen kurssin, joka keskittyy kokemukselliseen kehoomme. Teemoina ovat mm. hengitys, rentoutuminen ja virkistyminen, selkärangan liike, kehon puolet, kehon keskustatuntuma ja monet muut koko ajan meissä läsnä olevat, perustavat kehokokemukset. Liikkeellisten harjoitusten kautta pääset pitkäjänteisesti paneutumaan keholliseen itsetuntemukseen: mikä virkistää ja rauhoittaa, mikä on itselle ominaista ja mikä avaa uusia mahdollisuuksia.

Hinta 80 € / 5 x 75 min.

 

Liikkeessä vauvan kanssa

Torstaisin 8.3. – 24.5. klo 13.30 – 14.15

Raskaus ja synnytys mullistavat kehoa ja elämää monin tavoin. Millaista liikettä kehosi kaipaa uudessa tilanteessa? Millaisilla tavoilla vauva voi olla liikkeessä läsnä? Ryhmässä kokeillaan uteliaasti ja lempeästi erilaisia uuteen tilanteeseen sopivia liikkeen tapoja (mm. luova liike, pilates, itämainen tanssi). Ryhmä tarjoaa myös keskittynyttä aikaa vauvan kanssa ja mahdollisuuden tavata muita samassa tilanteessa olevia äitejä. Ryhmä on suunnattu äideille noin 3-6 kk ikäisine vauvoineen.

Hinta 80 € / 10 krt.

 

Yksilötapaamiset

Sopimuksen mukaan arkisin ennen klo 16, kesto 1-1,5 h

Tanssi/liiketerapia soveltuu esimerkiksi oman kehollisuuden sekä kehollisten reaktioiden tutkimiseen, elämänmuutoksien käsittelyyn ja kivun kanssa elämiseen. Yksilötapaamisten työskentely on voimavarakeskeistä sekä kehon ja mielen yhteistyötä painottavaa. Välineinä ovat tanssi/liiketerapian monipuoliset keholliset ja liikkeelliset keinot sekä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu. Psykologisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Alkuhaastattelussa kartoitetaan yhdessä tapaamisten tavoitteita ja työskentelyotetta.

Yksittäinen tapaamiskerta 70 € / h, alkuhaastattelu 35 €.

 

Tilauskurssit

Sopimuksen mukaan koko Suomessa

Tiiviskurssin aiheena voi olla työhyvinvointi, tutustuminen tanssiterapiaan, erilaiset kehoon ja hyvinvointiin liittyvät teemat, Bartenieff Fundamentals -esittely. Kurssin teema rakennetaan yhdessä tilaajan kanssa asiakasryhmälle sopivaksi. Hinta sovitaan erikseen kurssin laajuuden ja sijainnin perusteella.

 

Tapaamisten paikka on Tanssikeidas, Hiihtäjäntie 4, Herttoniemi. Ilmoittauduthan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua Saara Soikkelille etunimi.sukunimi@tanssikeidas.fi, 050 5171675.

Kurssien ohjaaja Saara Soikkeli on tanssi-liiketerapeutti (Taidekorkeakoulu 2012-2016), tanssinopettaja ja pilatesohjaaja.

Hinnat ja maksut

Tanssikeidas ottaa vastaan seuraavia seteleitä/liikuntamaksuja: Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli, Smartum saldo, Edenredin Virikeseteli, Edenred mobiilimaksu, Tyky+, Tyky-online, ePassi Sportti ja Kulttuuri, Eazybreak, Benify. Liikuntaseteleistä ei kerry alennusta.

Kevään 2018 lomapäivät

Saaran lomat

Saaran lomat

- pe 12.1.
- pe 26.1.
- pe 2.2.
- ti 20.2.
- ke 21.2.
- to 22.2.
- pe 9.3.
- pe 30.3.
- ma 2.4.
- ma 30.4.

Syksyn 2017 lomapäivien täydennykset ja muutokset sekä ohjelmamuutokset julkaistaan verkkosivuilla, Tanssikeitaan Facebook-sivuilla ja Tanssikeitaan ilmoitustaululla, seuraathan niitä.

Päivitetty 10.2.2018